Gös/Zander

Nyfiken på fiske?

Jag erbjuder en stund av både lugn & spänning!

GÖS - ZANDER

Hårda och distinkta hugg, här gäller det att vara fokuserad. Otroligt spännande och du är fast vid första kontakten. Ett viktigt hjälpmedel är ett ekolod vid det gösfisket. Oftast så prickskjuter vi med beten mot ekon på lodet.


Endast heldagsbokning!


Vertikalfiske

Vi fiskar gös med spön på ca 6 fot med en lågprofils multirulle som är lite lägre än en traditionell. På rullen är det en tunnare flät lina och en tafs i flourocarbon. Gummibeten i variande färger och storlekar sitter på en jiggskalle med kroktafsar på. Ett alternativ är att använda betesfisk.


Trolling

Här används samma utrustning som till gäddtrolling. Enda skillnaden är att jag byter tafsarna till flourocarbon som är osynlig i vattnet. De wobblers som jag använder är lite spetsigare och mer djupgående. De är gjorda för att gå lite långsammare i vattnet, att attrahera till hugg i 1-1,5 knops fart. Det går även att använda gäddwobblers. Flötestrolling med betesfisk är även det ett möjligt fiskesätt.


Driftfiske

Ett utmärkt sätta att fiska av vattenytor, speciellt vid hård vind. Vi håller spöna över långsidan på relingen och följer bottenstrukturen med ekolodet. Vi använder samma utrustning som till vertikalfiske. Blåser det väldigt hårt kan det vara bra att öka vikten på jiggskallen.


Genom den frontmonterade elmotorn så kan jag ställa upp båten med långsidan mot vinden. Bensinmotorn vrider jag också upp mot vinden men den körs inte. Genom att jag har fjärrkontroll till elmotorn så kan jag bromsa driften om jag behöver.


Very exciting fishing, you will like it from the first contact. You have to be focused and concentrated to manage the hard strikes. Its a big bonus to use the sonar beacause you fish on the echos.


Full day bookings only!


Vertical

Multiplier reel and a 6 foot rod with braided line and flourocarbon leader. we use Rubber  jigs and the colours and sizes varies a lot. The size of the jig skull is decided by the size of the jig or depth. We can also use deadbait on the flourocarbon leaders.


Trolling

At the speed of 1-1,5 knots the boat cruises with the pointy depth going wobblers. Its the same gear as pike trolling but with flourocarbon leaders.


Drifting

Often used in hard wind. The vertical equipment is in use. Maybe with heavier jig skull depending of the wind and depth.


The engines on the boat are facing the wind. The longside of the the boat is then facing the wind. The frontside electrical minnkota engine with remote works as a brake if necessary.