Gädda/Pike

Nyfiken på fiske?

Jag erbjuder en stund av både lugn & spänning!

GÄDDA - PIKE - HECHT

Vår,sommar och höstfiske


Flugfiske efter gädda ifrån båt i strömmande eller stilla vatten


Fiske med haspel och spinnutrustning med flätad lina.Haspelutrustningen används oftast till spinnare, skeddrag och wobblers mm. Flätlinans styrka uppgår till ca 17 kg, på linan sitter det en fluorocarbon/vajer med beteslås som kallas coastlock.


Spinnrullen sitter på ett kort jerkbaitspö som är ca 6 fot långt, ett spö som klarar kastvikter upp till 150 gram så kallade jerkbaits eller gUmmibeten. Flätlina klarar ca 27 kg, på linan sitter det en fluorocarbon/vajer med beteslås som kallas coastlock.


Ett tredje sätt att fånga gädda är trolling. Spöna sitter i spöhållare samtidigt som vi puttrar fram över vattnet med fyra spön ute. Våra ögon är fästa på spötopparna samtidigt som wobblern tar sig fram i djupet och vi väntar på hugget. Den minsta gädda kan kännas som en riktig jätte när man drillar, ju djupare den tar desto större känns den. Jag använder samma rullar till trolling som ismete, enda skillnaden är spöna. Dessa är längre och gjorda för att stå böjda en längre tid.


Vi kan också "fultrolla" oss fram mellan de olika fiskeplatserna, vi håller i våra spön samtidigt som vi släpar jerkbaits eller wobblers i väntan på hugg.


Mete efter gädda med betesfisk, på haspel eller spinnspöet riggar jag ett flöte med samma tafsar som jag använder på vintern. 


Vinter och vårfiske

Ismete med 120 cm lång spön med multirullar fyllda med 0,40 mm nylonlina. Vi borrar hål som är 200 mm stora, jag förbereder spöna med en flourocarbon/vajer med sänke och en trekrok i storlek 4-6 för betesfisken. Spöet vilar i en limklämma med en bjällra och en vippa som vi hänger linan på. Jag justerar rullens broms så att gäddan kan dra ut lina när den tar betet. Vippan lossnar och bjällran låter, då är det dags att spring för att var förberedd på mothugg. När vi förberett allt så tar vi våra pimpelspön och fångar lite betesfisk, går inte det så har jag död betesfisk att agna krokarna med. 


Gäddan tar ofta betesfisken underifrån, du låter den simma iväg och väntar till spolen stannar. Nu har gäddan vänt betesfisken i munnen och då sätter du in mothugget. Har du tur väntar din hittills mest spännande drillning


Beroende på säsong så hjälper jag dig med de olika teknikerna när vi träffas!


Spring, summer and autum fishing


Fly fishing in streaming water or lakes


Casting with spinning or multiplier reel with braided lines. The spinning reel is often used with spinners, minnow spoons and smaller crankbaits and more, the braides line has the strength of about 17 kg´s. On the line i place a flourocarbon/wire leader with a staylock snap.


The multiplier reel is mounted on a 6 feet long rod that can cast baits up to 150 grams so called jerkbaits or softbaits. The braided line on this reel has the strength of about 27 kg´s. On the line i place a flourocarbon/wire leader with a staylock snap.


An exciting way to catch pike is trolling, we place the four rods in rodholders. The boat moves slowly sa we watch the tip of the rod and wait for the strike, depending of the depth even the smallest pike feels like a giant. In this kind of fising i use the same reel as in the iceangling, the difference are the rods wich are longer and made for this kind of fishing.


Another way is the handheld trolling, as we move we use jerkbaits or wobblers between hotspots and wait for the strike. 


It´s very effective angling pike, i rig the spinning equipment with floats and the same leaders as i use in the wintertime.


Winter and spring fishing


Ice angling with 120 cm long rods with a multiplier reel and 0,40 mm monofiliament line. We drill holes in the ice with a 200 mm handdrill. I will prepare the rod with a flourocarbon or wireleader, sinker and a treble hook in size 4-6 for the baitfish. I place the rod in big flexing plastic plier, on the plier i mount a bite alarm with a bell wich i hang the line on. Adjustments are made on the brakes on the reel so the fish can take the bait and swim away. The bite alarm swings up and the bell sounds now it´s time to run to the rod and make the strike. When the preperations are made we take the jigrods and try to catch live baitfish, if that doesnt work i have dead baitfish to put on the hooks.


When the pike strike the bait they often take the bait underneath. You let the fish swim away and when the spool stops spinning the pike turns the bait in the mouth. Now its time to strike and if your lucky you have an exciting time ahead.


When we meet i`ll help you with the different techniques used depending of the season.